Великоновосілківська районна рада

Про районний бюджет Великоновосілківського району на 2020 рік.

Переглядів: 343

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14 листопада 2019 року № 294-IX, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік» від 05 грудня 2019 № 1354/5-19, висновок постійної комісії районної ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та комунальної власності від 20.12.2019, Великоновосілківська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 228114984 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 226316474 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 1798510 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 228114984 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 221749772 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 6365212 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 4566702 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 4566702 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати Великоновосілківській районній державній адміністрації повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях районної ради.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 1032, 1033, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Районній державній адміністрації надати право:

- готувати та надавати на розгляд районній раді обґрунтовані пропозиції за напрямками коштів на виконання програм і заходів, з урахуванням обґрунтованих розрахунків інноваційно-інвестиційних заходів розвитку галузей, погоджених з профільними постійними комісіями районної ради, і наявності проектно-кошторисної документації для фінансування капітальних видатків;

- затверджувати порядок направлення та використання коштів на виконання програм, діючих у 2020 році, і окремих положень Програми економічного і соціального розвитку Великоновосілківського району на 2020 рік в межах коштів, передбачених у районному бюджеті з урахуванням пріоритетних напрямків, визначених районною радою;

- готувати пропозиції на розгляд районної ради по внесенню змін та доповнень до районного бюджету з урахуванням об’єднання фінансових ресурсів державного, обласного, районного бюджету, бюджетів селищної та сільських рад, з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування району з виконання спільних програм і заходів та напрямків використання коштів Державного бюджету з програм, які реалізуються у районі;

- у міжсесійний період на видання розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо врахування у складі районного бюджету, вилучення зі складу районного бюджету, розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів районного бюджету, селищним та сільськими бюджетами, визначення напрямків використання, коштів трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, місцевих бюджетів району, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2020 рік.

10. Надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Хараман):

- здійснювати відображення змін до розпису районного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямками видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;

- забезпечити координацію роботи з селищною та сільськими радами щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів районному бюджету, передбачених відповідно до укладених з районною радою договорів на виконання районних програм (заходів) та інвестиційних проектів;

- довести головним розпорядникам коштів районного бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

- надати до управління Державної казначейської служби розпис районного бюджету.

13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

3) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

4) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних       бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

5) утримувати чисельність працівників та здійснюють видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ;

6) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Затвердити на 2020 рік формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування згідно з додатком 6 до цього рішення відповідно до пункту 20 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, на здійснення видатків, визначених підпунктами «а», «д» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу, а також пунктом 5 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек (крім бюджетних закладів, які призупинили свою діяльність).

15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року.

16. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на райдержадміністрацію (Алчієв) та районну раду (Кирилов).

 

Голова

районної ради                                                                                     С.Д. Кирилов

 

 

 


 « повернутися до списку новин