Великоновосілківська районна рада
Великоновосілківський район, Донецька область

Нове в законодавстві України за червень 2020 року

Переглядів: 151

Назва акту

Стислий зміст

Де опублікований, коли набуває чинності

 

Закони України

 

  1. від 04.06.2020 № 677-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

 

Законом внесено зміни до статей 16, 17, 48, 71 та 103-1 Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості для органів місцевого самоврядування погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенції на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Крім того, Законом внесено зміни до пункту першого частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та доповнено напрям спрямування коштів державного дорожнього фонду (створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства) похідним напрямом, а саме – утримання відповідних бюджетних установ, які забезпечуватимуть функціонування зазначеної системи.

Голос України

від 01.07.2020 — № 107

 

Чинний

  1. від 02.06.2020  № 643-IX «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів»

 

Законом внесено доповнення до Лісового кодексу України. щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

Голос України

від 24.06.2020 — № 102

Чинний

 

Постанови Верховної Ради України

 

  1. від 16 червня 2020 р. №706-IX «Про недопущення зупинення функціонування госпіталів ветеранів війни під час запровадження другого етапу медичної реформи»

Постановою рекомендовано Кабінету Міністрів України відтермінувати перехід госпіталів ветеранів війни на нову систему фінансування через Національну службу здоров’я України строком на один рік та зберегти фінансування госпіталів ветеранів війни шляхом направлення субвенції з державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.

Голос України

від 23.06.2020 — № 101

 

Чинний

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

  1. від 3 червня 2020 р.           № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»

Постановою внесено зміни до умов оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Урядовий кур'єр

від 12.06.2020 — № 110

Чинний

  1. від 1 червня 2020 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Відповідно до статті 11 Закону України “Про соціальні послуги” Кабінет Міністрів України затвердив Порядок, який визначає процедуру проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, запроваджує єдиний підхід до збору, оброблення, узагальнення інформації про проведення зазначених моніторингу та оцінки в системі надання соціальних послуг.

Згідно Порядку, основними завданнями моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, що покладаються на місцеві органи соціального захисту, є:

1) визначення кількості осіб в адміністративно-територіальній одиниці, які потребують соціальних послуг;

2) визначення кількості надавачів соціальних послуг та їх потужностей;

3) забезпечення жителів адміністративно-територіальної одиниці якісними соціальними послугами, що відповідають їх потребам;

4) підготовка звітів про надання соціальних послуг;

5) планування роботи з розвитку системи надання соціальних послуг;

6) розвиток ринку соціальних послуг відповідно до реальних потреб отримувачів таких послуг;

7) проведення аналізу виконання норм законодавства з надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів надання соціальних послуг;

8) розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері надання соціальних послуг.

 

Урядовий кур'єр від 06.06.2020 — № 107

 

Чинний

3. від 3 червня 2020 р. № 459

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація проекту з постачання питної води у                                    м. Маріуполі”»

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі», та визначив Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідальним за реалізацію даного інвестиційного проекту.

 

Для використання кредитних коштів відповідно до Угоди про застосування та затвердженого Порядку попередньо необхідно укласти між Мінфіном, Мінреінтеграції, Маріупольською міською радою та виконавцем проекту субкредитний договір про надання кредиту виконавцю проекту із спеціального фонду державного бюджету, а Маріупольській міській раді надати Мінфіну місцеву гарантію із забезпечення виконання зобов’язань виконавця проекту за субкредитним договором.

Крім того, Мінреінтеграції має погодити проекти контрактів виконавця проекту з французькими постачальниками, а Маріупольська міська рада прийняти рішення щодо заборони відчуження з комунальної власності м. Маріуполя створених, відремонтованих, модернізованих за результатами реалізації проекту об’єктів та споруд і використання їх за цільовим призначенням.

Урядовий кур'єр від 11.06.2020 — № 109

 

Чинний

4. від 3 червня 2020 р. № 483

«Деякі питання оренди державного та комунального майна»

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" №157-IX від 09.10.2019 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок передачі державного та комунального майна в оренду.

Нові механізми передбачають, зокрема, передачу майна виключно через електронну торгову систему, оприлюднення інформації за результатами аукціону, запровадження онлайн-моніторингу.

Згідно постанови державне підприємство “Прозорро.Продажі”, що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, визначено відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи — адміністратором електронної торгової системи.

Фонду державного майна, органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування доручено:

1) протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою опублікувати на власних офіційних веб-сайтах, а також у друкованих засобах масової інформації та в інформаційно-аналітичних автоматизованих системах (за наявності) інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в обсязі, що наявний в орендодавців на момент публікації, а протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою ? в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку;

2) протягом одного місяця після початку роботи електронної торгової системи внести до електронної торгової системи інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, які станом на дату початку роботи електронної торгової системи не були передані в оренду, в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку.

Урядовий кур'єр

від 17.06.2020 — № 113

Чинний

5. від 17 червня 2020 р.                  № 491 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

Змінами, внесеними до п. 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, встановлено, що у разі коли поточний шестимісячний строк виплати грошової допомоги закінчився в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, строк виплати грошової допомоги в раніше встановленому розмірі продовжується на період карантину та на один місяць після його скасування без звернення особи до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

  Внесеними змінами також передбачено, що припинення виплати грошової допомоги в разі непрацевлаштування особи (відповідно до п. 7 Порядку) у період карантину та протягом одного місяця після його скасування, не застосовуються.

  Органами соціального захисту населення протягом одного місяця після скасування карантину проводиться перерахунок розміру виплаченої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на підставі поданих особою або уповноваженим представником сім'ї заяви та необхідних документів.

  Якщо за результатами проведеного перерахунку:

  - розмір отриманої грошової допомоги виявляється меншим, органи соцільного захисту населення проводять доплату різниці між її перерахованим і виплаченим розміром;

  - не підтверджено право на отримання грошової допомоги або її розмір виявляється меншим від розміру допомоги, виплаченої під час карантину, або особою чи уповноваженим представником сім'ї не подано заяви та необхідних документів, орган соціального захисту населення стягує надміру виплачені суми допомоги згідно із законодавством.

Урядовий кур'єр

від 19.06.2020 — № 115

 

Чинний

6. від 17 червня 2020 р.               № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

У звязку з поширення на всій території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Кабінетом Міністрів України продовжено карантин до 31 липня 2020 р. та уточнено перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції.

Урядовий кур'єр

від 20.06.2020 — № 116

Чинний

7. від 25 червня 2020 р.               № 522 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392»

Постановою уточнено перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Урядовий кур'єр

від 27.06.2020 — № 121

 

Чинний

8. від 25 червня 2020 р.                     № 525 «Про внесення змін до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка»

Урядом внесено зміни до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого ПКМУ від 13.11.2013 № 835. Зокрема:

- передбачається застосовувати довільну форму заяви суб’єкта інвестиційної діяльності під час оголошення конкурсного відбору інвестиційних проектів, яким надається державна підтримка;

- у разі надання державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання при наявності потенційного кредитора передбачене гарантування на всю суму кредиту.

 

Урядовий кур'єр

від 01.07.2020 — № 122

Чинний

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

1. від 12 червня 2020 р.                       № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області»

Відповідно до абзацу першого пункту 7-1 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” урядом визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад Донецької області.

 

Чинний

 

Підготовлено управлінням

правового забезпечення

виконавчого апарату

обласної ради

« повернутися до списку новин